Dit blijkt uit de Accesibility Monitor 2010 die wordt uitgevoerd in opdracht van de Chronisch zieken en Gehandicaptenraad, Viziris en Bartiméus. De laatste twee zetten zich ook in voor blinden en slechtzienden. De organisaties noemen de uitkomst dramatisch en maken zich grote zorgen.

Eind 2010 moeten alle gemeentelijke websites voldoen aan de webrichtlijnen en toegangkelijk zijn voor alle Nederlandse burgers. Dit bepaalde staatssecretaris Bijleveld van Binnenlandse Zaken in februari vorig jaar. Volgens de onderzoekers voldoet op dit moment slechts 2 procent van de sites aan de toegangseisen. Voor hen is het onduidelijk of met deze voortgang de deadline van eind 2010 wordt gehaald.

Drie jaar geen verandering

Voor het derde jaar op rij zit er geen vooruitgang in de toegankelijkheid van de gemeentelijke websites. Het aantal ontoegankelijke sites lag in 2009 en 2008 ook al op 98 procent. Ook sinds het stellen van een harde einddatum trekken gemeenten zich hier niets van aan.

De organisaties wijzen er op dat het internet steeds vaker het grootste en soms enige informatieportaal van een gemeente is. Steeds vaker wordt er verwacht dat burgers diensten via het internet afnemen. “Een website moet wel voor iedereen bruikbaar zijn”, aldus Roel van Houten van Viziris. “Er wordt geen noemenswaardige vooruitgang geboekt in de toegankelijkheid en dat betekent dat grote groepen mensen in de samenleving buitenspel worden gezet.”

Nederland telt naar schatting 375.000 blinden en slechtzienden. 75.000 mensen zijn helemaal blind, aldus een woordvoerster van stichting Viziris, een netwerkorganisatie van mensen met een visuele beperking. Dit zijn schattingen aan de hand van WAO-cijfers. Viziris denkt dat er genoeg mensen met een visuele beperking buiten die lijnen vallen. Het totaal aantal blinden en slechtzienden in Nederland komt dan uit op 600.000.

Eén op de zestig voldoet

Van 60 gemeenten werd de website getoetst op het minimale niveau van de internationale standaard voor webtoegankelijkheid (WCAG) van het W3C. Van alle onderzochte websites was er slechts één waar die probleemloos toegang bood. Bij de overige websites is lichte verbetering te zien, maar het is onvoldoende, constateren de onderzoekers. Ook doven en slechthorenden ondervinden hier last van. Nederland telt 431 gemeenten. Het gaat dan om het ontbreken van ondertitels bij (instructie-)filmpjes.

De kwestie van toegankelijkheid van overheidswebsites wordt tijdens het vragenuurtje van vanmiddag behandeld in de Kamer.