Het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) heeft na onderzoek de exploitant van online tests schuldig bevonden aan privacyschending en dreigt nu met een boete. Het gaat om internettests, bijvoorbeeld om 'je echte leeftijd' te achterhalen. Daarbij wordt consumenten gevraagd informatie te verstrekken, die vervolgens echter verkocht wordt, voor marketingdoeleinden. Ook medische data is hierbij verwerkt.

Zonder toestemming

Dat is gebeurd zonder expliciete toestemming van de test-invullers. In totaal zijn 2,2 miljoen Nederlandse consumenten hierin meegenomen. Advance heeft hun niet geïnformeerd van het doel van informatievergaring en commerciële exploitatie daarvan. Het bedrijf bood slechts een verwijzing naar de algemene voorwaarden, waarin wel uitleg over deze praktijk staat.

Advance is het niet met de bevindingen van het CBP eens, maar meldt nu wel zijn privacybeleid om te gooien. Het vraagt nu uitdrukkelijke toestemming voor de verwerking van bepaalde privacygevoelige gegevens. Daarnaast neemt het maatregelen om de omstreden gegevens die reeds zijn vergaard en doorverkocht, te laten vernietigen door de bedrijven aan wie die informatie is verkocht.