Aandeelhouder Hermes Focus Asset Management heeft vier voorstellen ingediend voor de agenda van de algemene aandeelhoudersvergadering. Het meest ingrijpende voorstel is het gedwongen vertrek van Chuck del Prado, die nog niet zo lang geleden Arthur del Prado opvolgde als bestuursvoorzitter.

Daarnaast verlangt Hermes de mogelijkheid om te stemmen over het vertrek van nog vijf andere bestuursleden van ASMI. Het gaat daarbij om vijf commissarissen die dit jaar niet meer opnieuw gekozen kunnen worden, meldt het Financieele Dagblad.

Nieuw management

De overige twee voorstellen hebben geen betrekking op een ontslag, maar op de aanstelling van twee nieuwe bestuursleden. Hermes wil dat Farhad Moghadam van Applied Materials zitting neemt in de Raad van Bestuur en dat David Wang, Nicholas Miller en Seitaro Ishii benoemd worden tot commissaris.

ASMI is bij wet verplicht om deze agendavoorstellen op te nemen in de officiële agenda van de aandeelhoudersvergadering. Uiteraard is de huidige bestuursvoorzitter del Prado allerminst blij met de voorstellen van de aandeelhouder: "'Wij betreuren dat Hermes deze voorstellen op tafel heeft gelegd, ze zijn niet in het beste belang van het bedrijf, aandeelhouders en zijn belanghebbenden."

Vertrouwen in positie

De voorzitter is overigens niet bang dat zijn positie daadwerkelijk in het geding komt: "Ik vertrouw op genoeg steun tijdens de aandeelhoudersvergadering." Reden voor de heftige agendapunten is volgens Del Prado dan ook de lage waardering voor het aandeel dat Hermes op deze manier wil verbeteren.

Volgens Hermes is dit echter niet het geval en zijn de agendapunten tot stand gekomen uit 'ontevredenheid over de prestaties bij de front end-activiteiten'. Volgens managing director Wouter Rosingh van Hermes waren de resultaten over 2007 bedroevend slecht. Rosingh: "'Als je in 2006 en 2007, recordjaren voor de industrie, nauwelijks een break-even resultaat weet te behalen, dan ben je duidelijk niet op weg naar de doelstelling om in 2009 'peer profitable' te zijn." Oorzaak van de slechte prestaties is volgens Rosingh het feit dat ASMI haar commerciële capaciteiten niet goed aanwendt."

Steun nodig

Met een belang van 13 procent in ASMI heeft Hermes een behoorlijke voet tussen de deur, maar het is niet voldoende om een dergelijke beslissing zelfstandig af te kunnen dwingen. Om die reden gaat Hermes op zoek naar andere aandeelhouders die de voorstellen willen ondersteunen. Volgens Rosingh is die kans groot: "Als het kansloos zou zijn geweest, hadden we de voorstellen niet gedaan." Mogelijke steunpilaar voor Hermes is Fursa, een andere aandeelhouder die bij de presentatie van een verbeteringsplan al eerder de namen noemde van Wang, Miller en Ishii als mogelijke nieuwe bestuurders.