De Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) misbruikt zijn machtspositie op de woningmarkt door verkoopinformatie op de website Funda.nl af te schermen voor concurrenten, zo luidt de klacht. Vereniging Eigen Huis vindt het ontoelaatbaar dat er onderlinge afspraken worden gemaakt en dat het deeplinken door derden naar Funda moedwillig wordt tegengewerkt.

De NVM heeft diverse huizensites aangeklaagd omdat ze linken naar huizen op Funda.nl. Volgens de NVM maken de huizensites inbreuk op het intellectuele eigendom van NVM-site Funda.nl door te linken naar woningen op die site.

Onlangs diende de NVM om die reden een klacht in tegen de huizensite Miljoenhuizen.nl. Op 16 maart oordeelde de rechter echter dat een andere site, Zoekallehuizen.nl, niet onwettig handelt door te deeplinken naar Funda.nl.

"Internet vervult vandaag de dag de belangrijkste bron van informatie voor de woningmarkt. Het achterhouden van informatie, door woningen niet of afgeschermd op Funda te plaatssen en het tegenwerken van zoekmachines die het totale aanbod zichtbaar maken, belemmert de transparantie", aldus de Vereniging Eigen Huis.

De belangenorganisatie van huizenbezitters is van mening dat het de consument moeilijk of zelfs onmogelijk wordt gemaakt om via internet het volledige en actuele woningaanbod te doorzoeken door nieuwe spelers op de markt te weren.

De NMa bevestigt dat er op 3 mei een klacht tegen de NVM is ingediend. De mededingingsautoriteit gaat de klacht nu in behandeling nemen.