In totaal steeg het aantal Nederlandse klanten van de KPN-providers van 1,40 miljoen abonnees eind 2001 naar 1,42 miljoen eind 2002. Met name XS4ALL groeide flink, van 117.000 abonnees in het laatste kwartaal van 2001 naar 154.000 klanten eind 2002. De groei was voor een groot deel te danken aan mensen die een adsl-abonnement namen. XS4ALL had eind vorig jaar 65.000 adsl-klanten, 30.000 meer dan een jaar eerder. Bij internetaanbieder Het Net is een terugloop van het aantal abonnees te zien. Het abonneebestand kromp van 647.000 abonnees in 2001 naar 573.000 mensen aan het eind van 2002. Sinds september 2001 moeten abonnees van Het Net betalen voor hun internettoegang. Het aantal adsl-abonnees van Het Net is nog beperkt: 6000. Planet Internet is verreweg het grootst als het gaat om adsl-abonnementen. De provider heeft 161.000 mensen aangesloten via adsl. Dat zijn er 86.000 meer dan vorig jaar. Het totaal aantal abonnees van Planet nam toe van 635.000 naar 696.000. In België verliest Planet Internet daarentegen abonnees. Het aantal klanten daalde van 196.000 naar 123.000. Wel nam het aantal adsl-abonnees in België toe: van 20.000 naar 43.000. Begin dit jaar nam Scarlet Telecom Planet Internet België over.