Vorig jaar werden 279 ict-dienstverleners failliet verklaard. Een jaar eerder waren dat er nog 315 en in 2003 werden er nog 386 faillissementen geteld. Dit blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek over 2005.

In de Nederlandse ict-dienstensector (onder meer telecombedrijven, providers, zoekmachines en softwareproducenten) gingen twee bedrijven met meer dan honderd werknemers op de fles. Bij bedrijven tot vijftig werknemers waren dat er 194.

In de ict-industriesector (onder meer fabrikanten van kabels, pc's, machines en elektronische apparatuur en -componenten) is het aantal faillissementen in het afgelopen jaar toegenomen van twaalf tot 21.

Over het algemeen constateert het CBS dat in 2005 vooral meer eenmanszaken en natuurlijke personen failliet zijn verklaard. Het aantal faillissementen van bv's was daarentegen 4 procent lager dan in 2004.

In totaal zijn in 2005 ruim tienduizend Nederlandse faillissementen uitgesproken. Het aantal uitgesproken faillissementen van eenmanszaken lag in 2005 bijna een kwart hoger dan een jaar eerder. Bij natuurlijke personen steeg het aantal faillissementen met ruim 20 procent.