Automatisering wordt gezien als een goede manier om kosten te reduceren, terwijl inzage in meer bedrijfsdata de prestaties naar een hoger plan moeten tillen. Er is vooral behoefte aan additionele data voor procesoptimalisaties en het versnellen en verbeteren van de informatievoorziening.

Additionele data

Om aan kwalitief goede additionele data te komen, stellen werk- en opdrachtgevers volgens hoofdonderzoeker Eric Kolthof 'steeds hogere eisen aan vakkennis, certificering en persoonlijke vaardigheden'. "Het schaap met de vijf poten is ergens beschikbaar in de markt, maar moet ook nog eens over specifieke branchekennis beschikken. Deze trend is al langer waarneembaar en leidt tot een langere zoektocht en extra gepubliceerde vacatures."

Niet verwonderlijk is het dan ook dat uit Kolthofs onderzoek 'Trends en ontwikkelingen op de ICT arbeidsmarkt eerste helft 2013' vooral een vraag naar informatie-analisten naar voren komt. Het is met een groeipercentage van 34 procent het beroep dat het meeste in de lift zit op de ict-arbeidsmarkt. Maar er is ook een duidelijke groeiende vraag naar software ontwikkelaars (+32 %), business consultants (+27%) en projectmanagers (+21%). Ook aan andere ict-beroepen is er meer behoefte, alleen is deze bij beheersmatige functies (tussen de 5 en 12,5%) en SAP-specialisten (+0,1%) veel bescheidener.

Mismatch

Wervings- en selectiebureau Yacht zal verder tevreden zijn met haar eigen constatering dat werkgevers en werkzoekenden elkaar slecht weten te vinden op de ict-arbeidsmarkt. Slechts 8 procent van de hoogopgeleide ict'ers zou actief naar een andere functie zoeken. 66 procent zoekt op passieve wijze, en 26 procent staat niet open voor een nieuwe functie.

Als een werkgever een ict'er wil verleiden tot een nieuw avontuur, dan let deze toch vooral op een goed salaris en een vast contract. Yacht verwijst daarvoor naar een van zijn andere recente onderzoeken, namelijk de 'Beroepen en Arbeidsmarkt Survey onder 683 hoogopgeleide it'ers. Vervolgens zijn triggers als flexibele werktijden, parttime werken en thuiswerkmogelijkheden belangrijk voor de beroepsgroep. Kolthof: "Van werkgevers wordt dus een toenemende wendbaarheid, bijvoorbeeld in de vorm van versneld invoeren van 'het nieuwe werken' gevraagd om hoog gekwalificeerde ict'ers te werven en te houden."