Dat is één van de uitkomsten van het rapport ' De digitale economie' van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De groei van het aantal ict'ers heeft zich met name eind jaren negentig voorgedaan. In een groot aantal bedrijfstakken is het aantal werkzame ict'ers in 2001 juist weer afgenomen, zo stelt het CBS vast. Alleen bij de overheid en in de sector 'overige dienstverlening' (waaronder de gezondheids- en welzijnszorg vallen), is het aantal ict'ers toegenomen. Het CBS vermoedt dat de overheid en de zorgsector de economische teruggang aangrijpen om hun 'achterstand' op ict-gebied in te lopen. In de jaren van economische voorspoed waren de overheid en de zorg 'niet concurrerend genoeg' om ict'ers aan te trekken. Er werken relatief veel buitenlanders als ict'er in Nederland. Het aandeel buitenlanders in het totaal aantal werkzame ict'ers is tussen 1996 en 2001 toegenomen van 8 procent tot 20 procent. Binnen de Europese Unie neemt Nederland daarmee de koppositie in.