Dat blijkt uit de Monster Employment Index, een maandelijkse meting van het online vacatureaanbod in verschillende Europese landen, waaronder Nederland, gemeten door Monsterboard. Over de maand februari daalde de Index (pdf) voor ict-vacatures in Nederland licht, met 2 punten van 113 naar 111. In januari was diezelfde index nog gekelderd van 129 naar 113.

Nederland minder dan EU

Toch zet de daling dus nog door, in tegenstelling tot het Europese gemiddelde. Over heel Europa gezien (pdf) trok het aantal online ict-vacatures in februari namelijk weer iets aan, van 87 naar 94, na een eveneens grote val in januari (103 naar 87).

Andere sectoren als de zorg, banken en verzekeraars toonden in Nederland de afgelopen maand wel een herstel in het online vacatureaanbod. Over alle sectoren gemeten is de Nederlandse Monster Index het afgelopen jaar met een record van 40 procent (80 punten) gedaald.

Werkloosheid stijgt

De online vacaturemakelaar waarschuwt dat de gifbeker nog niet leeg is, gezien de pessimistische voorspellingen van het CPB voor dit jaar. Het Planbureau gaat voor 2009 uit van een 3,5 procent krimp voor de Nederlandse economie, en een stijging van de werkloosheid naar 5,5 procent. Voor 2010 verwacht het CPB een verdere stijging van de werkloosheid naar 8,75 procent.

Branche negatief

De daling in vacatures loopt in de pas met de uitgesproken negatieve verwachtingen onder leidinggevenden in de branche, zo blijkt uit de vandaag gepubliceerde ICT Indicator (pdf) van Ernst & Young. Per saldo is de conjunctuur van de branche terug op het niveau van 2003. Vooral de vraag naar externe ict’ers loopt hard terug, constateren de ondervraagden. Bij de meeste bedrijven blijft de interne ict-afdeling wel voorlopig nog op peil, maar van groei is geen sprake meer.

Vooral in de industrie en bij grote bedrijven zal worden gesnoeid in de afdelingen. Bij de overheid en binnen het mkb lijkt de arbeidsmarkt voor ict'ers zich vooralsnog te stabiliseren, concludeert Ernst & Young.