De index van vacaturesite Monsterboard (pdf) van het aantal beschikbare online vacatures in de ict-sector is in mei gedaald naar 74 punten. Een jaar geleden was dat cijfer nog 89. De sector is in het afgelopen jaar flink gekrompen, terwijl voorgaande jaren ondanks de crisis nog een groei merkbaar was. Het aanbod is in Nederland verder gedaald dan in de rest van Europa (pdf). In omringende landen doet de banenmarkt het op ict-gebied stukken beter.

Langetermijngevolgen

Dat blijkt uit gegevens van vacaturesite Monsterboard. De Monster Employment Index is een onafhankelijk onderzoek dat de banensite maandelijks laat uitvoeren. In 2005 werd de uitgangspositie van deze index op 100 gezet. Sindsdien is het indexcijfer in de Nederlandse ict-sector nog nooit zo laag geweest.

Brancheorganisatie ICT~Office denkt dat de daling langetermijngevolgen heeft voor de markt. “Jongeren kijken naar de behoefte op de markt als ze een studiekeuze maken. Er dreigen tekorten als er straks mensen met pensioen gaan en er minder ict'ers beschikbaar zijn", zegt een woordvoerder van de organisatie.

Nieuw dieptepunt

In de landen om ons heen doet de sector het beter. In België staat de index op 98, in Groot-Brittannië op 125 en in Duitsland zelfs op 193. Vier jaar geleden lagen de verhoudingen nog heel anders. In mei 2008 stond de vacature-index van Nederland op 151, terwijl België op 90 en Duitsland op 139 stonden. Van Groot-Brittannië waren toen nog geen cijfers beschikbaar.

In 2009 nam de index voor de ict-branche een duikvlucht naar 78 punten, wat op dat moment het diepste niveau was. In dat rampjaar steeg het aanbod van ict-vacatures in de rest van Europa, terwijl Nederland achterbleef. Het jaar daarop maakte de banenmarkt voor Nederlandse ict'ers een kleine opleving (pdf) door, maar de index is niet meer op cijfers van vóór 2009 terechtgekomen.

Economische situatie stabiliseert

“De economische situatie in Nederland blijft onzeker en de online werving is flink gedaald ten opzichte van vorig jaar", aldus managing director Warren Hammond van Monsterboard.nl. Ook in de totale markt neemt het baanaanbod in ons land af. In heel Europa steeg de index met twee punten.

“Het lijkt erop dat deze situatie nu maand op maand stabiliseert. We hopen de rest van het jaar verbetering te zien als het vertrouwen van consumenten en producenten weer stijgt. Met meer vertrouwen zullen werkgevers hun wervingsactiviteit vergroten."