ICT'ers vormen nu iets minder dan 1,5 procent van het aantal werkloze werkzoekenden. De afgelopen maand was vooral gunstig voor ICT'ers op mbo-niveau. Ruim 110 vonden een nieuwe werkkring, waarmee hun aandeel onder de werkzoekenden is gedaald naar 44,6 procent. Het gaat daarbij met name om programmeurs en computeroperators.

Hbo'ers vormen met 54 procent de grootste groep. De meeste werklozen zijn informatie- en systeemanalisten, systeemontwerpers en programmeurs. Bron: Techworld