In mei waren 14.754 it'ers op zoek naar een baan. Dit is een daling van 0,9 procent ten opzichte van april toen Nederland nog 14.894 werkloze it'ers telde. Vergeleken met een jaar terug zijn er evenwel meer mensen op zoek naar een baan in de automatiseringsbranche. In mei 2003 telde Nederland `slechts' 13.318 werkloze it'ers. Eind vorig jaar was dit aantal gestegen tot 14.556. Begin dit jaar bereikte het aantal nww-it'ers (niet-werkende werkzoekende it'ers) het hoogste punt ooit (14.950). Sindsdien is het aantal werkloze it'ers weer aan het dalen. In februari stonden nog 14.931 it'ers ingeschreven bij de arbeidsbureaus. Ook in de afgelopen maanden is het aantal werkloze it'ers gestaag blijven dalen, zo blijkt uit recent gepubliceerde cijfers ( pdf) van de Centra voor Werk en Inkomen (CWI).