Dit blijkt uit vrijdag gepresenteerde cijfers van het Centrum voor Werk en Inkomen ( CWI). Vrijwel alle branches lieten een stijging van het aantal werkzoekenden zien, grote uitzonderingen (zoals in de horeca) daargelaten. In juni zochten nog 13.680 mensen een baan in de it. In een maand tijd steeg dit aantal met 2,1 procent tot 13.968. Dit percentage ligt iets lager dan de gemiddelde stijging van 2,4 procent. De toename van het aantal werkloze it'ers laat de laatste maanden een gestage groei zien. Zo telde het CWI in april nog 13.174 werkzoekenden in de automatiseringsbranche.