Huizinga presenteerde vrijdag tijdens een persconferentie het 'Aanvalsplan OV-chipkaart'(pdf) van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Ook sloot ze een symbolische overeenkomst met de betrokken partijen.

OV-chipkaart is veilig

Voor de staatssecretaris is het belangrijk dat de OV-chipkaart er komt, maar niet voordat de belangen van de gebruikers zijn veiliggesteld. "Het is belangrijk dat de klant de kaart accepteert", vertelt Huizinga. Een logisch gevolg is voor haar dan ook dat de introductiedatum van 1 januari 2009 niet heilig is. "Eerst moet het goed zijn."

Zij benadrukt dat het onderzoek van de hackers naar de Mifare-chip zich nooit op de OV-chipkaart heeft gericht, maar juist op de RFID-tag zelf. Zij denkt dat de meerdere lagen van beveiliging met vooral de fraudecontroles in het backoffice voldoende zal zijn.

Omdat het bedrijf achter de OV-chipkaart, Translink, op dit moment een noodplan in werking heeft gesteld verwacht ze dat de kaart veilig is. Wel laat ze een contra-expertise op het TNO-rapport uitvoeren door de afdeling Information Security van de University of London.

Privacy en rust

De staatssecretaris hamert er ook op dat er serieus wordt geluisterd naar de klachten van het College Bescherming Persoonsgegevens. Voor het actieplan bereikte de bewindsvrouw overeenstemming met Translink en de vervoersbedrijven om tot 2010 geen reisgegevens te gebruiken voor direct-marktingdoeleinden.

Ook zullen de bedrijven zich aan de richtlijnen rond privacy houden, de voorgestelde maatregelen van het College Bescherming Persoonsgegevens uitvoeren, en met de fiscus overleggen hoe lang de gegevens van reizigers uiteindelijk bewaard moeten worden.

"Wat ik wil is met die maatregelen zorgen dat er een tijd rust komt", zegt Huizinga tegenover Webwereld. "Mensen maken zich hier zorgen over. Daarom heb ik de OV-bedrijven ervan overtuigd dat ze beter eventjes niet al hun rechten gaan uitoefenen."

De Nederlandse Spoorwegen bevestigen dat zij inderdaad achter deze belofte staan en voorzichtig met de privacy van mensen omgaan. "Wij zullen directe reisgegevens nooit gebruiken voor andere doeleinden dan om service naar de klant te verlenen", zegt Boukje Bügel commercieel directeur van NS Reizigers.

Zij zegt ook toe dat de spoorwegen alleen definitief van de papieren kaartjes afstappen op het moment dat er 'voldoende' animo bij de klanten is.

Stok achter de deur

Om de goede wil te tonen ondertekenden de vervoersbedrijven, de decentrale overheden, Translink en het Ministerie van Verkeer en Waterstaat een symbolische overeenkomst. Voor Huizinga staat de handeling symbool voor een mooi product voor de klant.

Toch betekent dit niet dat alles maar vrijblijvend blijft. De staatssecretaris maakt tijdens de persconferentie nog wel duidelijk dat de inspanningen voor een privacyvriendelijke, veilige kaart wel tot vertrouwen bij de klant moet leiden: "Ik haal de strippenkaart uitsluitend uit de markt als ik er van overtuigd ben dat er een goede OV-chipkaart ligt."

SP: plenair debat nodig

De Socialistische Partij ziet niets in de ingeslagen weg en denkt dat er nu vooral een slecht systeem overeind blijft. De SP-fractie wil dat het overleg van 12 maart wordt omgezet naar een plenair debat, omdat er nog wel wat moties zullen worden ingediend en het onderwerp te belangrijk, te groot en vooral te zwaar is.