De Amsterdamse rechtbank besliste op 7 maart in een door XS4ALL aangespannen zaak dat AbFab de abonnees van de internetprovider geen spam meer mag sturen. De rechter legde een dwangsom van 50 euro per bericht, met een maximum van 2,5 miljoen euro, op.

De rechter wees erop dat XS4ALL geen wettelijke 'vervoersplicht' heeft en bovendien zijn eigen abonnees in de algemene voorwaarden een verbod op het sturen van spam oplegt. Op basis daarvan oordeelde de rechter dat XS4ALL het derde partijen ook mag verbieden via zijn systemen ongevraagde commerciële e-mailberichten te sturen.

Volgens AbFab doet het al of niet hebben van een vervoersplicht echter niet ter zake. Ook de voorwaarden van XS4ALL acht AbFab niet relevant, omdat deze alleen iets zeggen het verzenden van spam door abonnees. Over het ontvangen van ongevraagde commerciële berichten door abonnees of het verzenden ervan door derden wordt niets gezegd.

AbFab meent dat zijn beroep op de informatievrijheid zoals die in het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens is vastgelegd ten onrechte niet is gehonoreerd. Deze informatievrijheid brengt volgens het bedrijf met zich mee dat 'AbFab, zoals ieder ander, vrijelijk reclameuitingen moet kunnen doen'.

Het bedrijf zal het gerechtshof vragen de zaak als spoedappèl te behandelen. Zo hoopt AbFab al in juni een nieuwe uitspraak te krijgen.

AbFab verklaarde eerder in het vonnis van 7 maart overigens wel al een bevestiging te zien dat de wijze waarop het bedrijf 'e-mailmarketing bedrijft, geoorloofd is en niet in strijd is met de wet of enige regelgeving'.