"Het vonnis bevestigt nogmaals dat de wijze waarop AbFab email-marketing bedrijft, geoorloofd is en niet in strijd is met de wet of enige regelgeving. Wij zijn blij dat de President dit ook heeft ingezien." Dit verklaart het beruchte marketingbedrijf als reactie op het vonnis van donderdagmiddag.

Alle gronden en vorderingen die XS4ALL had aangedragen om de werkwijze van AbFab te verbieden, zijn afgewezen, zo meent de spammer. Een opvallend standpunt, want de rechtbank bepaalde juist dat AbFab moet stoppen met het versturen van spam aan de abonnees van XS4ALL op straffe van 50 euro boete per e-mail.

Wel vindt AbFab dat de rechtbank ten onrechte naar de algemene voorwaarden van XS4ALL wijst bij het opgelegde verbod om geen commerciële email-berichten te verzenden naar gebruikers, klanten of abonnees van de provider. In deze voorwaarden staat dat abonnees van XS4ALL geen spam mogen versturen.

"XS4ALL meent op grond daarvan collectief voor zijn abonnees te kunnen bepalen welke boodschap wel - en welke niet - gewenst is. Zowel aan zijn abonnees als aan derden worden deze bepalingen vervolgens opgedrongen", zo stelt AbFab in een persverklaring.

Hiermee zou de verantwoordelijkheid ten onrechte volledig bij AbFab komen te liggen, dat naar eigen zeggen geen partij is bij de algemene voorwaarden van XS4ALL en daar ook niet aan gebonden is.

AbFab vindt dat de beslissing over het wel of niet willen ontvangen van spam (door AbFab 'aanbiedingen' genoemd) door de internetter genomen moet worden en niet door de provider. "Met dit verzendverbod blijven dus XS4ALL-abonnees ongevraagd verstoken van aanbiedingen van klanten van AbFab", aldus de spammer. AbFab beraadt zich nog op verder te nemen juridische stappen.

NLIP blij met uitspraak

De NLIP is verheugd over de uitspraak. Deze heeft volgens de Branchevereniging van Nederlandse Internetproviders een 'belangrijke voorbeeldfunctie'. De NLIP streeft naar eigen zeggen al langer naar een regeling die de overlast voor providers vermindert en tegelijkertijd recht doet aan de privacybelangen en de keuzevrijheid van de consument.

Ook andere providers kunnen zich nu beroepen op het recht hun netwerk af te sluiten voor ongevraagde e-mail, zo stelt de NLIP. Dit geldt niet alleen voor spam van AbFab, maar van iedere marketeer.

De NLIP zal de komende tijd gaan overleggen met de diverse brancheverenigingen voor direct-marketing om tot een 'uniforme regeling' te komen. Het is dan vervolgens aan de provider om daar gebruik van te maken.

Tot slot zijn er op Europees niveau afspraken nodig, zo vindt de NLIP, daar veel spam van buiten Nederland komt.