De zaak speelt al meer dan zeven jaar. Accenture zou steekpenningen hebben aangepakt van grote it-leveranciers om die te bevoordelen in megacontracten met de Amerikaanse overheid. De zaak kwam in 2004 in de openbaarheid door twee klokkenluiders, Norman Rille en Neal Roberts, die een groot aantal it-bedrijven ervan beschuldigden dat zij op grote schaal smeergeld en steekpenningen betaalden om te mogen deelnemen aan lucratieve overheidsopdrachten.

Op de meeste aanbestedingen die door de overheid worden uitgeschreven, reageren meestal system integrators als hoofdaannemer. De keuze voor hard- en software wordt - aan de hand van de (technische) eisen die de overheid stelt - door die hoofdaannemer bepaald. Grote leveranciers willen dus die system integrators paaien en doen dat illegaal door het betalen van zo geheten 'kickbacks'.

Van de belastingbetaler

“Kickbacks ondermijnen de integriteit van het inkoopproces van de overheid", zegt openbaar aanklager Tony West in een verklaring. “Juist nu we kijken hoe we de overheidsuitgaven terug kunnen dringen, is het belangrijk om zeker te weten dat contractpartijen zich aan de regels houden en geen dollars van de belastingbetaler verkwisten."

Doordat de system integrators namelijk geld krijgen van de it-leveranciers, zouden de contracten met de overheid voor een veel lager bedrag kunnen worden afgesloten. Maar Accenture berekende die extra 'korting' die ze kregen van de leveranciers niet door aan de overheid. Accenture steekt die extra marge in eigen zak.

HP en EMC schikten al eerder

Een van de klokkenluiders, Rille, heeft als manager gewerkt bij Accenture en die praktijken dus van dichtbij meegemaakt. De leveranciers Oracle, HP, Sun Microsystems en enkele tientallen andere bedrijven zijn in de aanklachten genoemd. Een groot deel ervan heeft al eerder geschikt, zonder schuld te bekennen overigens. HP betaalde vorig jaar 55 miljoen dollar, EMC 87,5 miljoen dollar. IBM was een van de eerste bedrijven die van de zaak afwilde en schikte in 2007 voor iets minder dan 3 miljoen dollar.

De Verenigde Staten kent een wet, de False Claims Act, die klokkenluiders een percentage belooft als zij ergens een beerput opentrekken. Dan gaat het in de regel om 15 tot 30 procent van het bedrag dat de overheid succesvol kan terughalen bij de in overtreding zijnde bedrijven.