De website Bigtime Consulting, een parodie op de website van Accenture zelf, claimde de hand te hebben gelegd op een interne memo. Dit bericht, zogenaamd van de hand van Accenture-directeur Joe. W. Forehand, meldde dat de directeur van Accenture Nederland - Sander van 't Noordende - ontslagen is na klachten over de manier waarop hij de financiële situatie van het bedrijf weergaf. Accenture zou hierop een extern bedrijf hebben ingeschakeld om te kijken naar de manier waarop hij `de financiële prestaties van Accenture Nederland rapporteerde en persoonlijke banden met diverse collega's onderhield'. In zijn memo stelde de topman vervolgens dat uit het onderzoek bleek dat Van 't Noordende zich op beide punten niet `in lijn met de hoge standaarden en ethiek' van Accenture heeft gedragen. Volgens Marien Rasenberg, voorlichtster bij Accenture Nederland, is dit echter niets meer dan een `misplaatste grap'. Op aandringen van Accenture is het bewuste mailtje inmiddels van de site verwijderd. Het bericht is nog wel terug te vinden bij Internalmemos.com. Of en op welke manier dergelijke berichten invloed hebben op de koers van Accenture kan het bedrijf niet zeggen.