Deze week vinden er Seoul, Zuid-Korea, besloten gesprekken plaats over het omstreden ACTA-plan, een vergaand beleid om internetpiraterij te bestrijden door onder meer isp's te betrekken bij preventie en handhaving. In aanloop naar deze nieuwe ronde is het voorstel van de VS als memo verspreid onder deelnemers uit Europese landen en vervolgens uitgelekt naar de IDG Nieuwsdienst.

Vrijwaring passé

Het nieuwste plan stelt providers feitelijk (mede-)aansprakelijk voor internetpiraterij om hen zo te dwingen mee te werken aan mogelijke copyrightfilters of het afsluiten van recidiverende filesharers.

De ACTA-voorstellen druisen rechtsstreeks in tegen de bestaande vrijwaring van aansprakelijkheid die isp's momenteel genieten in Europa (onder de e-commerce richtlijn) en de VS (onder de safe harbor van de DMCA), constateert de sceptische Canadese rechtsgeleerde Michael Geist.

Geheimzinnigheid

ACTA is een club van vrijwillige landen waaronder de VS, de Europese Unie, Japan, Canada en Zuid Korea. Het functioneert buiten de bestaande instituten als de G8, de wereldhandelsorganisatie WTO en de intellectuele eigendomsorganisatie van de VN, de WIPO, om. Het overleg en de voorstellen zijn dan ook niet openbaar. Alleen deze geheimzinnigheid is al aanleiding voor felle kritiek, en ACTA ligt dan ook al jaren onder vuur.

Eerder stelden betrokken landen dat ACTA voornamelijk ging over het bestrijden van namaakproducten (counterfeiting) door de douane. Vandaar ook de naam: Anti-Counterfeiting Trade Agreement.

Auteursrechtdwang

Maar de inhoud van de nieuwste plannen baart organisaties als de Electronic Frontier Foundation (EFF) grote zorgen. "De gelekte plannen bevestigen alles waar we bang voor waren met deze geheime ACTA-onderhandelingen. De voorstellen hebben niets te maken met het bestrijden van namaakproducten, maar behelzen een systeem van auteursrechtdwang voor het wereldwijde internet, inclusief verplichtingen voor isp's om mee te doen aan 'three-strikes beleid," schrijft de EFF naar aanleiding van het nieuws.