De afgelopen twee jaar heeft een select groepje landen in het geheim onderhandeld over de Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA). In dat verdrag in wording zijn verschillende manieren opgenomen hoe om te gaan met online inbreuk op copyright. Het gaat onder andere om een internationale 'three-strikes'-regeling waarmee internetgebruikers na drie overtredingen zijn af te sluiten van internet. De documenten worden woensdag 21 april geopenbaard.

De Europese Commissie (EC) heeft vrijdag bekendgemaakt dat alle landen die bij de onderhandelingen betrokken zijn unaniem hebben ingestemd met het openbaar maken van de documenten. Dat akkoord is bereikt op het ACTA-overleg dat deze week plaatsvond in Nieuw-Zeeland. De landen zijn niet van plan om hun individuele standpunten naar buiten te brengen omdat dit hun onderhandelingspositie kan schaden.

Rumoer

Het vrijgeven van de documenten is aangezwengeld door steeds luider klinkende protesten tegen de plannen. Vooral de voorgestelde omgang met online-auteursrechteninbreuk stuitte op groot verzet van providers, belangenorganisaties en internetgebruikers. De reikwijdte van ACTA is aan het licht gekomen na het uitlekken van verschillende documenten met daarin delen van de initiële plannen van de onderhandelaars.

De EC heeft nog nooit direct commentaar gegeven op de uitgelekte ACTA-documenten. Wel liet de Commissie weten tegen een algemene, dwingende three-strikes wetgeving te zijn.

Uit de officieus naar buiten gekomen teksten blijkt niet dat er plannen zijn om een dergelijke regeling verplicht te stellen, maar wel dat er sterk wordt aanbevolen om dergelijke wetgeving in te voeren. Dat gebeurt overigens in een aanhangsel van het daadwerkelijke document. Aanhangsels worden in de politiek wel vaker gebruikt om een voorstel mee te laten liften op de hoofdkwestie.

Politietaak voor providers

Ook wordt er in de ACTA-plannen voorgesteld om providers aansprakelijk te stellen voor de content die via hun netwerken wordt gedistribueerd. Op dit moment zijn isp's gebonden aan Europese wetgeving waarin zij niet verantwoordelijk worden gesteld voor abonnees die illegale films en muziek downloaden.

De Commissie heeft altijd ontkend dat het handelsverdrag zo ver zou willen gaan een dergelijke aansprakelijkheid wel in te voeren. De EC maakte bekend dat ACTA "zich niet zal bemoeien met het vermogen van een van de ondertekenaars om de fundamentele rechten en vrijheden van burgers te respecteren". Toch voorspellen tegenstanders van het geheime handelsverdrag een politierol voor providers.

Nog dit jaar een beslissing

De volgende vergadering over ACTA vindt aanstaande juni plaats in Zwitserland. Het is de bedoeling om nog in 2010 klaar te zijn met de onderhandelingen. Volgens de EC helpt het openbaar maken van de voorlopige ACTA-tekst landen bij het nemen van een beslissing.

Onder de participanten bevinden zich onder andere Japan, Canada, de Verenigde Staten, Australië, Zuid-Korea, Nieuws Zeeland en Zwitserland. Ook alle EU-landen worden vertegenwoordigd bij de vergaderingen, inclusief Nederland. Eerder heeft de VS nog verklaard tegen openbaarmaking te zijn.