Volgens critici beperkt het Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA) de intervrijheid. De Europese commissaris voor Handel, de Belg Karel de Gucht, wil het verdrag nu voorleggen aan het Europese Hof om voor iedereen duidelijkheid te krijgen en geruchten over de afbraak van internetvrijheden te ontkrachten. ACTA is al aangenomen door de Europese commissie, maar het Europarlement en de parlementen van individuele landen hebben nog een laatste stem.

Geruchten de kop indrukken

“Ik geloof dat de Europese Commissie een belangrijke verantwoordelijkheid heeft om onze parlementaire vertegenwoordigers en het publiek te voorzien van de meest getailleerde informatie die beschikbaar is", laat De Gucht weten in een verklaring. “Het debat moet gaan over feiten en niet over geruchten die worden verspreid via sociale media en blogs."

De Gucht zegt de zorgen over fundamentele vrijheden te delen. “Ik ben blij dat mensen hun zorgen zo actief uiten, vooral als het gaat om de vrijheid op internet. Ik besef dat er onzekerheid is over wat ACTA echt betekent voor de belangrijkste issues."

De commissaris benadrukt nogmaals dat er geen wetten worden aangepast. “ACTA verandert niets aan de manier waarop we internet gebruiken, omdat het geen nieuwe regels bevat. ACTA helpt alleen met het uitvoeren van de wetten die we nu al hebben."

D66 bang voor 'schijnbeweging'

De Europese fractie van D66 is niet direct enthousiast over de stap van De Gucht. Volgens D66-Europarlementariër Marietje Schaake had het hof veel eerder om advies gevraagd moeten worden, waar het parlement volgens haar ook al langer op hamert. “Waarom nu ineens wel? Hiermee heeft het Europees Parlement voorlopig geen kans zich definitief over ACTA uit te spreken", zegt Schaake in een persbericht van D66.

“Er kleven heel veel problemen aan het ACTA-verdrag. De vraag of het niet in strijd is met Europese wetgeving is maar een klein onderdeel daarvan." Schaake wil dat de vragen die aan het Hof worden voorgelegd worden opgesteld in samenspraak met het Europees parlement.

Kan jaren duren

Een jurist bij het Europese hof legt aan Webwereld uit dat de behandeling enige tijd in beslag kan nemen, uiteenlopend van één tot wel drie jaar. Dat laatste is geen uiterste limiet. De toetsing van ACTA gebeurt volgens een officiële procedure met diverse tussenstappen, die elk tijd vergen.

Eerst dienen de betrokken partijen hun geschreven argumenten in, wat in meerdere rondes kan plaatsvinden. Daarna volgt er een hoorzitting waarin de zaak mondeling wordt bepleit. Dat is een enkele ronde, die wel openbaar is. Vervolgens, normaliter enkele weken later, komt de advocaat-generaal van het hof met een officiële opinie over deze zaak. Dat is niet het oordeel, maar een advies aan het hof hoe in deze zaak te oordelen.

Pas daarna kan het hof een uitspraak doen, wat soms vrij snel kan gebeuren maar wat in de regel niet gebeurt voor grote zaken, zoals deze. Overigens moet nu eerst de allereerste stap nog worden genomen. Het verzoek tot ACTA-keuring is namelijk nog niet formeel ingediend bij het hof, waardoor het op dit moment ook niet op de kaart staat van het hof.

Update: Uitleg door het Europese hof over de procedure toegevoegd.