De European Data Protection Supervisor (EDPS) is vandaag opnieuw met een advies gekomen naar de Europese commissie voor Handel. In de eerste opinie, begin 2010, ging de EDPS er nog vanuit dat er zware inbreuk zou worden gepleegd op de rechten van de burger, zeker wat betreft de bescherming van persoonlijke informatie. Toentertijd waren de onderhandelingen nog gaande in het diepste geheim en wist niemand wat er eigenlijk in het verdrag zou komen te staan.

Nu ACTA volledig openbaar is, vindt de EDPS het tijd voor een tweede opinie. Daarin worden twee problemen aangehaald. ACTA spreekt van een mogelijkheid waarbij een internet service provider kan worden gedwongen door een “daartoe gerechtigde autoriteit" de identiteit van een verdachte overtreder van copyright aan de rechtenhouder te openbaren en het bevorderen van gezamenlijke inspanningen door bedrijven om overtredingen op het merkenrecht en copyright aan te pakken.

Bezwaren tegen monitoren van internetters

De EDPS heeft grote bezwaren tegen de praktijk waarin internetgebruikers op de een of andere manier in de gaten zullen worden gehouden door copyrighthouders of organisaties die namens die rechtenhouders optreden, zoals bijvoorbeeld BREIN. Zulke taken kunnen vervolgens ook makkelijk worden gedelegeerd naar de internet service providers, oppert de EDPS.

Zulke monitoringpraktijken voor het internetgebruik van individuen zijn een inbreuk in de privésfeer van burgers, worden ongemerkt uitgevoerd en kunnen miljoenen, zo niet alle, internetgebruikers treffen, zegt de EDPS. Via de systemen van de internetproviders kan de inhoud van emails worden ingezien, kan worden nagegaan welke websites worden bezocht, kunnen gedown- en geüploade files worden gescand en veel meer, denkt EDPS. Daarnaast wordt alles opgeslagen, waaronder het IP-adres van verdachte gebruikers. Dat alles is in strijd met de Europese Conventie voor de Mensenrechten en het Handvest van de Grondrechten, zegt de EDPS.

Angst voor de toekomst

Hoewel het niet verplicht is om die maatregelen op te nemen in lokale wetgeving, kunnen lidstaten dit wel doen. Op dit moment moet ACTA voldoen aan het wettelijke raamwerk dat nu geldt, maar in de toekomst zou ACTA een motivatie kunnen zijn voor nieuwe wet- en regelgeving, zo ziet de EDPS het risico. Vooral omdat er nogal wat ruimte wordt gelaten aan de ondertekenaars van de handelsovereenkomst. De EDPS had liever gezien dat er “meer precieze voorwaarden en restricties" waren opgenomen in de tekst.

Europarlementariërs hebben nog 2 dagen

De Europese politieke partijen krijgen nog twee dagen om het besluit over het antipiraterijverdrag ACTA te wijzigen. Deze week moeten de laatste amendementen worden ingediend.

De behandeling in de Europese commissie voor Handel vandaag liet zien dat veel partijen neigen naar goedkeuring van het handelsverdrag tussen de Europese Unie, de Verenigde Staten en een aantal andere landen in de wereld, zoals Australië, Canada en Japan.

“Laat ons maar zien waar in ACTA precies staat dat de rechten van de Europese burgers worden geschonden", riep een Europarlementariër haar collega's op. “Ik houd me vast aan het oordeel van onze eigen juridische dienst." Die ziet weinig bezwaar.

Commissie wacht liever oordeel Hof af

De Europese Commissie zei nog maar eens dat het liever wacht op een procedure bij het Europese Hof van Justitie. Daar willen de Europese bestuurders nagaan of ACTA, zoals zij zien, geen schending is van de rechten van de burgers. “Maar het is daarentegen wel goed voor het Europese bedrijfsleven, dat zijn intellectuele eigendom beter beschermd ziet", vindt de Europese Commissie.

De leden van het Europarlement die zitting hebben in de commissie voor Handel, Onderzoek en Energie stemmen op 8 mei over ACTA. Tot en met aankomende donderdag kunnen er nog wijzigingsvoorstellen worden ingediend. Die betreffen dan niet het verdrag ACTA zelf, dat is nu dichtgetimmerd. Wel kan de resolutie, het document waarin het Europees parlement zijn overwegingen over ACTA verwoordt, worden geamendeerd.

De uitslag van de stemming in de commissie voor Handel op 8 mei zal in grote mate van invloed zijn op de uiteindelijke stemming in het Europarlement in de tweede week van juni. Een duidelijke uitslag van de commissie zal tevens de richting aangeven hoe de politieke partijen in het parlement zullen stemmen.