De laatste versie (pdf) van het conceptverdrag, dat uitlekte via Knowledge Ecology Internetional (KEI), is een stuk dichter bij voltooiing. Een van de grootste veranderingen is dat aansprakelijkheid van isp's wordt geschrapt voor het doorgeven van auteursrechterlijk beschermde bestanden. Zo zouden providers illegale content moeten filteren of blokkeren of gebruikers moeten afsluiten.

Het internethoofdstuk van het handelsverdrag is een van de meest controversiële hoofdstukken geweest sinds de eerste keer dat er documenten over het verdrag boven tafel kwamen. In eerdere voorstellen werd piraterij rigoureus aangepakt, er werd bijvoorbeeld een mogelijkheid open gehouden om een internationaal three-strikes beleid in te voeren. In een latere versie werd dit voornemen geschrapt.

Gegevens van abonnees vrijgeven

Nu is ook de bepaling over providers geschrapt. In plaats daarvan stelt het lemma dat landen een pro-actieve houding moeten aannemen en moeten samenwerken met het bedrijfsleven om auteursrechteninbreuk te bestrijden, merkt de Canadese rechtsgeleerde en ACTA-volger Michael Geist op. "Ook staat er nu dat landen een autoriteit de macht kunnen geven om isp's te dwingen gegevens over abonnees te overleggen", blogt Geist. "Merk daarbij op dat de openbaarmaking van die gegevens geen vereiste is, maar eerder iets wat een land "mag" doen."

Volgens Bits of Freedom (BoF), een lobbyclub die de digitale burgerrechten verdedigt, klinkt het schrappen van de bepaling beter dan dat het in werkelijkheid is. BoF wijst op de mogelijkheden van providers om vrijwillig deals te sluiten met de contentindustrie om piraterij tegen te gaan.

Deep packet inspection

"Zo zijn bijvoorbeeld de Ierse provider Eircom en de copyright-industrie op semi-vrijwillige basis overeengekomen dat gebruikers van internet worden afgesloten bij gestelde herhaaldelijke auteursrechtinbreuk", constateert BoF. "Internetprovider Virgin heeft, zonder dat ze daartoe verplicht was, met rechthebbenden afgesproken dat zij bij wijze van experiment alle internetverkeer van haar gebruikers zal monitoren door middel van controversiële technieken zoals deep packet inspection."

Ook Geist wijst erop dat er nog een aantal hete ijzers in het vuur liggen. De VS stelt voor om een verbod in te stellen op het kraken of omzeilen van beschermde bestanden zoals bijvoorbeeld dvd's, cd's of bestanden met een drm-beveiliging. De EU heeft zich nog niet uitgesproken over dit voorstel. Daarnaast stelt de VS ook voor het omzeilen an sich, dus ook als er geen inbreuk wordt gemaakt op auteursrechten, te verbieden. Hier is de EU tegen.

Filesharing

BoF legt uit dat er auteursrechteninbreuk voor niet-commerciële doeleinden nog steeds strafbaar kan worden, dit zou mogelijk kunnen gelden voor filesharing. "Dit is volgens de net uitgelekte tekst nog steeds mogelijk. Het is nu echter aan de onderhandelende partijen zelf om te bepalen of “end users”, dat wil zeggen eindgebruikers, al dan niet strafbaar worden gesteld. Daardoor is het dus niet uitgesloten dat bepaalde landen alsnog besluiten om eindgebruikers te criminaliseren via een nieuwe strafbepaling."

De volgende onderhandelingsronde over ACTA vindt over een paar weken plaats in Japan.