De mailtjes zijn afkomstig van de website van Yorin FM, waar dj Boris van Zonneveld studenten oproept om via een digitale petitie hun ongenoegen te uiten over het voornemen om het collegegeld te verdubbelen. "Blijkbaar leeft dit zo enorm onder studenten dat ze gehoor hebben gegeven aan mijn oproep", aldus Van Zonneveld, die zelf ook nog studeert. "Een signaal voor Bos dat hij af moet blijven van het geld van alle studenten, want die hebben het al niet breed." Hoeveel mailtjes er precies zijn binnengekomen op Wouter Bos' mailadres, kan de PvdA-fractie niet zeggen. "Hiervoor zijn het er gewoon teveel", aldus een medewerkster van de fractie. De mailbox van Bos wordt nu handmatig opgeschoond.