Free Press vraagt (pdf) de Federal Communications Commission (FCC) ook om breedbandaanbieders te dwingen minimale snelheidsgaranties te geven, zo meldt Ars Technica.

Comcast-zaak

Volgens Free Press zijn de klanten van breedbandaanbieders het slachtoffer van ongelijkwaardige informatievoorziening: isp's weten alles over hun eigen netwerkbeheer, maar hun abonnees weten daar nagenoeg niets over en kunnen de informatie ook niet eenvoudig vinden. Zonder nadere informatie over mogelijke blokkades bij p2p-gebruik of anderszins kunnen zij moeilijk het aanbod van breedbandaanbieders onderling vergelijken.

Uit de succesvolle zaak tegen de Amerikaanse provider Comcast, die wegens blokkadepraktijken op de vingers is getikt door de FCC, is gebleken dat isp's zonder problemen gedetailleerde informatie over hun netwerkbeheer konden openbaren. "Comcast heeft bewezen dat providers heldere, simpele maar waardevolle informatie kunnen geven over infrastructuur, methoden en grenzen op het gebied van netwerkcontrole", aldus Free Press. De organisatie ziet geen reden waarom niet ook andere providers zulke informatie beschikbaar zouden kunnen stellen.

'Vage gebruikersovereenkomsten'

Free Press wil verder dat isp's informatie over de infrastructuur van hun netwerk aan hun klanten verstrekken, zodat deze kunnen of het dichtslibben van het internetverkeer komt doordat de provider te weinig in het netwerk heeft geïnvesteerd. Daarnaast zouden providers het voorbeeld van AT&T moeten volgen om een minimaal niveau te geven, waaronder de internetsnelheid voor gebruikers nooit mag komen.

Ben Scott van Free Press klaagt ten slotte over de inhoud van de gebruikersovereenkomsten, waarin "de vaagste taal is te vinden die bedrijfsadvocaten maar kunnen verzinnen". De klant is daarvan de dupe, meent Scott. "Providers die de verbinding tussen de gebruiker en internet willen manipuleren, zouden verplicht moeten zijn te onthullen wat zij precies doen", aldus Scott.