De actiegroep verlangt van de minister dat hij maatregelen neemt om de aanstaande verkiezingen eerlijk, geheim en controleerbaar te laten verlopen. Begin oktober toonde de actiegroep in het tv-programma Eénvandaag aan dat de stemcomputers geen waterdichte beveiliging hebben en dat fraude mogelijk is.

De actiegroep zet minister Atze Nicolaï (Bestuurlijke Vernieuwing) nu onder druk. "De minister heeft toegezegd de Tweede Kamer op 31 oktober nader te informeren, en wij hopen dat er dan aanvullende maatregelen zullen zijn getroffen. Is dit niet het geval dan zullen wij de Staat op 1 november dagvaarden", aldus Wijvertrouwenstemcomputersniet.nl.

Als er een rechtszaak komt, dient deze op maandag 6 november in de rechtbank van Den Haag.