De reactie van de actiegroep komt nadat bekend werd dat het ministerie van Binnenlandse Zaken naar alle waarschijnlijkheid het gebruik van Sdu-stemcomputers voor de Provinciale Staten-verkiezingen goedkeurt.

De verkiezingen worden gehouden op 7 maart. De Sdu-stemcomputers werden voor de Tweede-Kamerverkiezingen op 22 november 2006 afgekeurd door minister Nicolaï van Bestuurlijke Vernieuwing. Uit onderzoek van de AIVD was gebleken dat de Sdu-stemcomputers straling afgeven die op een afstand van tientallen meters op te vangen is. Op die manier kon het stemgedrag van de kiezer door derden worden gevolgd.

Volgens de actiegroep stammen de eisen waaraan een stemcomputer moet voldoen uit 1997 en zijn ze daarom onbetrouwbaar.

"Door te doen alsof de problemen met de stemcomputers uitsluitend de afluisterbaarheid betreffen, gaat de minister voorbij aan de talloze andere beveiligingsproblemen met deze stemcomputer", aldus de actiegroep.

Draadloos modem

Als voorbeelden noemt de actiegroep onder andere het feit dat de stemcomputer draait op Windows XP met een draadloos modem. Ook vindt de groep het onduidelijk hoe goed de stemcomputer beveiligd is tegen het inbrengen van gemanipuleerde software. "Uit niets blijkt dat de AIVD of enige andere instantie naar het draadloze modem of andere potentiële problemen heeft gekeken", aldus de actiegroep in een persbericht.

De eisen waaraan de stemcomputers getoetst worden, gaan voornamelijk over fysieke veiligheid, dus of de computers niet schokgevaarlijk zijn, zo stelt de actiegroep. "Over draadloze modems staat bijvoorbeeld helemaal niets in de eisen, alles mag."

Volgens 'Wij vertrouwen stemcomputers niet' is de minister op de hoogte van de gebreken in de regelgeving. De actiegroep vindt dan ook dat de minister er goed aan zou doen om te erkennen dat de eisen niet meer voldoen en om verdere goedkeuringen voorlopig uit te sluiten.