Dat werd duidelijk tijdens het NOiV Jaarcongres 2009 in Utrecht donderdag. Diverse dienstverleners boden daar hun oplossingen voor open source en open standaarden.

Binnenkort bundelen de aanbieders hun krachten in een nieuw op te richten branchevereniging voor open-sourceleveranciers. Daarbij moet dat enerzijds een tegenhanger voor ICT Office worden, terwijl aan de andere kant juist op samenwerking wordt gehoopt.

Geen controle gemeenten

Of de markt wel snel genoeg zal groeien voor de aanbieders is maar helemaal de vraag. Want het echte nieuws kwam niet tijdens lezingen, maar uit een op de conferentie gepresenteerd Open Source Jaarboek 2008/2009. Daaruit blijkt dat het actieplan alleen nog dwingend is voor de Rijksoverheid en niet langer voor de gemeenten. Bij de behandeling van het actieplan in de Tweede Kamer op 12 december 2007 was dat echter wel toegezegd.

Op dat moment vreesden de politici al dat Frank Heemskerk de decentrale overheden niet voldoende zou kunnen aansturen. Daarom vroegen ze staatssecretaris om een 'Open Standaard Brigade' én een 'Meldpunt Gesloten Standaarden'. Dat werd de kamerleden bij de behandeling ook toegezegd. Ook die belofte wordt nu ook niet ingelost.

"Een meldpunt gesloten standaarden, dat gaat weer zo van controleerbaarheid uit. Hoe moet je dat aanpakken zonder een soort open standaarden-politie op te richten", stelt NOiV-programmamanager Ineke Schop in het interview in het boek.

Traag

Op het statement dat het wèl aan de Tweede Kamer is toegezegd stelt Schop er toch niets in te zien: "Ja, maar dan ga ik een kilometerslange uitleg geven van wat wij denken dat een meer vruchtbare insteek is."

Een vergelijkbare redenering hanteert ze voor het uitblijven van ondersteuning van het ODF-formaat bij gemeenten. "Het kost drie tot vijf jaar om zo'n fase (verbeteringen doorvoeren - redactie) door te groeien, dus dan val ik niet over die constatering over ODF", zegt Schop. "Als je na drie jaar eindelijk de dossiers van de Sociale Dienst gedigitaliseerd hebt, tja, dat is de werkelijkheid waar je in zit. En dan heb je ook 80.000 andere dingen te doen die uiteindelijk de kwaliteit van je dienstverlening bepalen."

Budget

Het uitkleden van de plannen van Heemskerk komt niet uit de lucht vallen. Eerder bleek uit het jaarplan 2009 dat NOiV vroeg om het budget 2,5 maal zo groot te maken. Inmiddels wordt er binnenskamers flink over het plan gediscussieerd en is het niet langer op de site van NOiV te vinden.

Toch bleek op de conferentie dat het niet alleen het programmabureau is dat moeilijkheden heeft met het realiseren van open standaarden en open source. Een presentatie van de Franse gendarmerie spiegelde een migratie van 70.000 desktops van Windows XP naar Ubuntu Linux voor.

Kritische bezoekers wezen erop dat deze overstap buitengewoon traag verloopt en een medewerker van Microsoft wist te melden dat inmiddels niet meer dan 1500 desktops daadwerkelijk overgezet zijn. De betrokken Luitenant-kolonel Xavier Guimard wilde daar niet op reageren.