De kosten voor het actieprogramma NoiV vallen 2,5 keer hoger uit dan verwacht. Voor 2009 is 3,6 miljoen euro budget aangevraagd, terwijl eerder nog werd uitgegaan van een bedrag van 1,35 miljoen. Deze begroting is nog aan de krappe kant.

Het progammabureau NoiV (Nederland open in Verbinding) is opgericht om overheden te stimuleren meer open source software en open standaarden te gebruiken. Voorheen was deze instantie bekend als OSOSS.

Verschil in opvatting

Programmaleidster Ineke Schop van het NoiV laat weten dat er meerdere oorzaken zijn voor de forse overschrijding. “Diegenen die het werkplan 2008 hebben opgesteld met daarin de doorkijk voor 2009, hebben blijkbaar een bepaalde opvatting over hoe je werk moet aanpakken, en die strookt niet met mijn opvatting”, zegt zij tegenover Webwereld. Volgens haar is 1,35 miljoen euro per jaar te weinig in vergelijking met het ambitieniveau.

Een andere reden is volgens haar dat het uitvoeringsprogramma erbij is gekomen. “Je komt nu aan de praktijk van de uitvoering, en dat is gewoon meer werk”, laat Schop weten.

De invoering van open standaarden binnen de overheid is opgeschoven. Eind 2008 bleek uit een peiling onder overheden dat het actieprogramma van staatssecretaris Heemskerk nog niet veel bekendheid geniet onder met name lagere overheden.

Krap begroot

Het aangevraagde budget is nog aan de lage kant, geeft Schop toe. “We zullen het ermee moeten doen”, zegt zij. Ondanks dit ‘krap en sober’ begrote budget denkt zij genoeg te hebben aan de 3,5 miljoen euro. “Anders begroten we het niet.”

De Rijksoverheid moet eind maart beslissen of de extra miljoenen worden toegekend. “Als we dit geld niet krijgen dan wordt het moeilijk.”