Dat blijkt uit een analyse van Webwereld van de informatie in het pdf-bestand. Het document dat nu de naam "7102246.pdf" draagt, heeft volgens Adobe Distiller de oorspronkelijke titel "Microsoft Word - 7102246.DOC".

Dat het ministerie voor het actieplan 'Nederland open in Verbinding' een oudere versie van Microsoft Word gebruikt, is opmerkelijk. Het document dat staatssecretaris Heemskerk naar de Tweede Kamer stuurde, stelt letterlijk dat het Kabinet gaat inzetten op een 'stapsgewijze invoering van de open standaard odf (Open Document Format) voor het lezen, schrijven, uitwisselen, publiceren en ontvangen van documenten'.

Voor het ministerie van Economische Zaken is het wel begrijpelijk dat de standaarden nog niet zijn doorgedrongen tot het actieplan. "Dit is niet zo gek. Immers, de overheid werkt nog veel met gesloten standaarden", zegt voorlichter Edwin van Scherrenburg tegenover Webwereld. "Het actieplan dient er juist toe hier verandering in te brengen."

Scherrenburg erkent dat ook zijn organisatie de nodige stappen moet zetten, maar hij benadrukt dat de stappen wel worden gezet. "Overigens is er ook een odf-bestand beschikbaar gekomen van het actieplan", weet hij.

Omstreden

Het niet geven van het goede voorbeeld is pikant omdat momenteel een felle strijd woedt tussen voor- en tegenstanders van de odf-standaard. Microsoft, dat eerder zijn meest recente Office-formaat wist te verheffen tot ECMA-standaard, is momenteel druk bezig het eigen Office OpenXML-bestandsformaat als ISO-standaard geaccepteerd te krijgen.

Vorige week kondigde een groep bedrijven en maatschappelijke organisaties aan op 23 oktober de Open Document Society op te richten, die juist het odf-formaat gaat promoten.

Programmamanager Jan-Willem Broekema van OSOSS verklaarde tegenover Webwereld niet te willen reageren op het bericht.