Afgelopen woensdag gaf de Tweede Kamer haar goedkeuring aan het Actieplan dat bepaalt dat overheidsinstanties open standaarden moeten gebruiken. Wanneer een institutie daar niet aan voldoet moet deze het beleid uitleggen en aangeven wanneer deze overgang wel wordt ingezet. Dit beleid wordt omschreven als comply or explain/commit, of te wel: pas toe of leg uit.

Het plan is geen wet maar zal leiden tot een zogenaamde Aanwijzing van de minister president. Het is standaardprocedure om die ook voor te leggen aan de Europese Commissie, waarbij zowel andere lidstaten als marktpartijen zoals Microsoft commentaar kunnen leveren.

De Europese procedure is naar verwachting uiterlijk midden volgend jaar afgerond, maar de uitvoering van het plan gaat nu al van start. 'We zijn ondertussen gewoon druk aan de slag,' verklaart de een woordvoerder van Economische Zaken.

Microsoft heeft zich fel verzet tegen het actieplan. De softwaregigant zal zijn bezwaren ook voor de EC kenbaar maken, zegt Evert Romeyn, government affairs manager voor Microsoft Nederland in een reactie.

"Als de procedure gaat lopen, dan gaan we reageren langs de lijnen die we tot nu toe hebben uitgesproken," verklaart Romeyn tegenover Webwereld.

Microsoft heeft bezwaar tegen het actieplan omdat het specifiek het open document format (ODF) noemt als een mogelijke open standaard. Microsoft gebruikt zelf Open XML en verwacht dat die volgend jaar erkent zal worden als open standaard. Bovendien zou actieplan standaarden als GSM en bluetooth uitsluiten.

Het actieplan geeft ook aan dat overheden bij gelijke geschiktheid voorrang moeten verschaffen aan open source software boven gesloten applicaties. Deze regel valt echter buiten de goedkeuringprocedure bij de EC.

Zowel Microsoft als Nederlandse softwarehuizen zoals Centric en Cordys beschouwen de open source clausule als oneerlijke positieve discriminatie. Zij beschouwen open source als een zakelijk model en bepleiten dat de overheid onterecht andere modellen zoals huursoftware en gesloten software uitsluit.

Microsoft heeft in het verleden aangegeven dat het verwacht dat de open source clausule in strijd is met de Europese aanbestedingregels. De onderneming zou dan ook een aanklacht tegen de Nederlandse staat kunnen aanspannen. Romein zegt dat het in gesprek is met de Europese Commissie, maar kan niet aangeven waar die gesprekken over gaan.