De nieuwe regels werden onlangs op aanraden van de FBI door de Federal Communications Commission (FCC), de Amerikaanse telecomautoriteit, aangenomen. Voor overheidsinstellingen is het nu makkelijker om onwettige activiteiten op het wereldwijde netwerk in de gaten te houden. Technisch is het nog lastig om internetverkeer af te tappen. De FCC verordonneert dan ook dat er voor september 2000 technische standaarden moeten zijn voor 'internettaps'. De Electronic Frontier Foundation (EFF), de American Civil Liberties Union (ACLU) en het Electronic Privacy Information Center (EPIC) stellen dat de nieuwe regels die zijn aangenomen te ver gaan. In 1994 werd een wet aangenomen waarin leveranciers van telecommunicatiediensten worden verplicht hun systemen zo te ontwerpen dat de FBI 'elektronisch kan surveilleren'. De burgerrechtenbewegingen vinden dat de nieuwe FCC-regels niet bij die wet passen en zelfs in strijd zijn met het vierde amendement van de Amerikaanse grondwet. In dat amendement worden 'onredelijke huiszoekingen en inbeslagnames' verboden. "De FBI wil surveillance-mogelijkheden die de macht van Justitie tot nu toe ver te boven gaan en in strijd zijn met de wet," verklaarde EPIC-advocaat David Sobel tegen Cnet. Ook in Europa moeten netwerken van telecomaanbieders aftapbaar zijn, dat is bepaald in de nieuwe Telecomwet. (Zie nieuws van 21 mei.) Technisch heeft dat nog wat voeten in de aarde. Veel internetaanbieders hoeven daarom voorlopig nog niet aan de regels te voldoen. Halverwege volgend jaar moet alles technisch in orde zijn. Een tap wordt, zo meldt een internetaanbieder, pas aangelegd als de rechter-commissaris dat beveelt.