Het doel van dit project is het opzetten van een alternatief, geheel nieuw internet om elektronisch toezicht en censuur tegen te gaan, zo ontdekte techsite Ars Technica. Het gaat om een zogeheten mesh netwerk dat opgezet wordt via het sociale netwerk Reddit.

Het volledig nieuwe mesh-netwerk moet bestaan uit verschillende nodes die alleen met elkaar communiceren. Daardoor is het verkeer moeilijker te onderscheppen en is het lastig te bepalen waar dat verkeer precies vandaan komt. De gebruiker van dit alternatieve internet kan door deze opzet vrijwel geheel anoniem surfen. Ook het verkeer dat verstuurd wordt, kan versleuteld worden.

Draadloos darknet

Deze techniek wordt ook gebruikt door The Onion Routing project (TOR), een netwerk dat in essentie ook een darknet is. Bovendien is een mesh-netwerk moeilijker te ontmantelen omdat er geen centraal punt in het netwerk is. Wordt een node uitgeschakeld dan wordt het verkeer via een ander punt gerouteerd.

Een voorstelling van een mesh-netwerk, via Wikipedia

De organisatoren van The Darknet Project (TDP) werken aan een draadloos darknet. De groep is bezig met het plannen van een proefopstelling. "Het doel is twee of meer centrale nodes met elkaar in verbinding te brengen door groepsleden elk hun hardware en software te laten instellen in hun huizen of andere locaties tussen de twee afgelegen nodes", legt TDP-initiator Ponfarr, ook bekend als @darknetplanner, uit in een Google Doc.

Proefdraaien

Een dergelijke testopstelling zou binnen een week al kunnen draaien, denkt hij. Maar daarvoor moet wel hardware aangeschaft worden, zoals draadloze routers die een bereik hebben van bijna 2,5 kilometer. Ook wordt er nagedacht over het gebruik van Village Telco, een oplossing voor het tot stand brengen van mobiele mesh telefoonetwerken. Dat systeem voor 'dorpstelecom' is bedoeld om hoge mobiele kosten te omzeilen door een eigen netwerk op te richten.

De bedoeling van het Darknet Project is om eerst lokale mesh-netwerken op te zetten en die te verbinden via bestaande infrastructuur. Later, als het netwerk voldoende is gegroeid, moeten de mesh-netwerken vanzelf met elkaar in contact komen.

Ars Technica is kritisch over het plan, en wijst op de technische en logistieke hordes die genomen moeten worden. De ideeën zijn ambitieus, maar het blijkt lastig om een dergelijk netwerk te implementeren. Een discussie op IRC verliep zo chaotisch dat het al moeilijk was om een enkel agendapunt weg te werken, zo constateert de techsite.

Weinig animo

Ook de animo lijkt te ontbreken. Er zijn meer geïntereseerden dan daadwerkelijke participanten, afgaande op een spreadsheet waarin mensen zich kunnen opgeven om mee te bouwen aan het darknet. Op moment van schrijven zijn er 5 aanmeldingen. Ook op sociaal netwerk Reddit zelf wordt er stevige kritiek geleverd op de Darknet-plannen.

Toch is het ontwikkelen van een nieuw darknet of schaduwinternet geen wereldvreemd idee. Ook de Amerikaanse overheid werkt aan een instant mobiel mesh-netwerk. Het idee is om een 'internetkoffer' een land binnen te smokkelen waar het netwerk door de overheid is platgelegd. Dat Amerikaanse plan is onthuld door de New York Times.

Internetkoffer en WiFi-bommenwerper

In de koffer is hardware opgenomen die het mogelijk moet maken over een groot gebied draadloze verbindingen op te zetten. Daarbij biedt de opstelling ook een poort naar het reguliere internet. Die verbinding naar 'buiten' kan bijvoorbeeld lopen via de zogenaamde WiFi-bommenwerper die de VS al paraat heeft. Daarmee kan de Amerikaanse regering offline bevolkingen weer online krijgen, of de lokale overheid dat nou wil of niet.