AIR komt als onderdeel mee van de aankomende Flash Player 10.1, die momenteel nog in bèta is. Verwacht wordt dat de player in april op de markt komt. Verwacht wordt dat Android al dit jaar AIR gaat ondersteunen.

Adobe mikt met het motto 'develop once and deploy everywhere' op de ontwikkelaars die handenvol werk hebben aan de versnippering aan mobiele besturingsystemen. Momenteel is het een fikse klus om apps voor alle verschillende smartphones te maken. Adobe zegt dat ontwikkelaars AIR-apps slechts eenmaal hoeven te maken met het aankomende ontwikkelpakket CS5, en kunnen exporteren naar de app stores van diverse platformen.

Geen Apple

Volgens Adobe hebben vrijwel alle mobiele OS-makers aangegeven dat ze Flash willen gebruiken. Dat de naam Apple op de lijst ontbreekt, zal weinigen inmiddels verrassen. Tot frustatie van Adobe wil de maker van de iPhone de Flash Player maar niet ondersteunen.

Microsoft werkt ook aan Flash-ondersteuning in Windows Mobile, hoewel WinMo 7 bij de release het waarschijnlijk nog zonder Flash moet doen. Adobe verwacht dat eind 2012 op meer dan de helft van de verkochte smartphones de Flash Player staat.

TweetDeck

Een eerste versie van Adobe AIR voor pc's (Adobe Integrated Runtime) verscheen in maart 2007 en verloor een klein jaar later de bétastatus. AIR kan data lokaal opslaan en opvragen en draait buiten de browser. Bekende applicaties die AIR gebruiken zijn Twitter-client TweetDeck, de iPlayer van de BBC, en de NYTimes Reader.

Adobe maakt op Mobile World Congress ook bekend dat het lid wordt van de LiMo Foundation. Die organisatie ziet toe op de ontwikkeling van het mobiele Linux-OS LiMo. Met dit lidmaatschap wil Adobe Flash ook op dit platform pushen. Adobe zegt evenveel aandacht aan Flash als aan AIR te willen besteden voor mobiele toestellen.

Een demo van AIR-apps op de Motorola Droid