Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maakte eerder deze week bekend dat er een eind is gekomen aan de vermeende wetmatigheid dat afnemende economische groei automatisch tot minder uitstoot van broeikassen zou moeten leiden. De uitstoot van kooldioxide stijgt in ons land. Er worden verschillende oorzaken genoemd voor deze stijging. Een daarvan is de groeiende populariteit van adsl. Klimaatexpert Sible Schöne van het Wereldnatuurfonds ergert zich vooral aan het stijgende huishoudelijk energiegebruik, onder meer door breedband. "Breedbeeldtelevisies en adsl-lijnen rukken op en gebruiken veel méér energie dan technisch noodzakelijk is. Die jongens trekken zich echt nergens iets van aan", aldus Schöne tegenover de Volkskrant. Nieuwe apparaten kunnen jaarlijks makkelijk 4 tot 5 procent zuiniger worden, denkt Schöne. Maar zolang producenten niet worden gedwongen en consumenten het laten afweten, gebeurt er volgens hem niets.