Apple wil een einde maken aan het volgen van gebruikers over meerdere websites, zodat mensen weer vertrouwen krijgen in het web. Uitgevers en adverteerders zijn juist bang dat dergelijke maatregelen niet werkende elementen oplevert en een einde maakt aan het verdienmodel van online media, zo schrijft Adweek.

Cookies auto-wissen

WebKit voegt binnenkort deze feature toe waarmee domeinen die gebruikers volgen over verschillende sites in kaart worden gebracht en op een soort blacklist worden geplaatst. Als gebruikers vervolgens interactie hebben met dat domein zelf, worden de geplaatste cookies behouden, omdat het dan om een first-party cookie blijkt te gaan.

Als het om third part-cookies blijkt te gaan door deze regel, wordt de cookie na 30 dagen gewist en blijft hij verwijderd worden, ook als hij opnieuw geplaatst zou worden. Adverteerders zijn niet blij met de nieuwe maatregel en waarschuwen onder meer voor infrastructurele gevolgen.

Ken uw vijand

Helemaal ondenkbaar is dat overigens niet. Het voordeel van de huidige situatie is dat er een conistente manier van tracken is, zodat privacybewuste gebruikers daar maatregelen voor kunnen nemen, bijvoorbeeld door cookies te blokkeren of te wissen.

Met de versplintering van honderden technieken en platforms om gebruikers te blijven volgen als alle gebruikers dat standaard doen, krijg je dan een fragmentatie van methodes en softwaretrucs om gebruikers te volgen.

Tracking lastiger te voorkomen

In Nederland voelen adverteerders ook de pijn van geblokkeerde cookies en brancheverenigingen waren in 2013 tegen de cookiewetgeving gekant vanwege de gevolgen voor de branche.

Inmiddels lopen gebruikers dagelijks tegen cookiemuren op - vooral de mensen die cookies wissen - en gaan platforms over op fingerprinting en andere technieken, waardoor het voor privacybewuste mensen juist ondoorzichtiger en lastiger is geworden om tracking te voorkomen. Dat zal toch niet het beoogde effect zijn geweest van de cookieblokkade?