Minister Kamp zette eind december de deur van de cookiewet op een kier door uitzonderingen toe te willen staan voor first party analytische cookies. Adverteerders zetten nu de voet tussen die deur en roepen hem en waakhond OPTA op deze uitzondering ook toe te passen voor affiliate cookies.

Gedoogbeleid uitbreiden

Affiliate cookies zijn geen functionele cookies, maar zorgen ervoor dat adverteerders weten dat er is doorgeklikt via bijvoorbeeld een banner. Volgens ICTrecht is dit een vrij onschuldige cookie voor de eindgebruiker, omdat de cookie enkel verwijst naar de affiliate, oftewel de advertentiepartner. Het gaat hier niet uitsluitend om third party cookies.

Omdat de cookie niet noodzakelijk is voor het functioneren van een site, moeten websites onder de telecomwet toestemming vragen aan sitebezoekers om deze te plaatsen. Minister Kamp wil een uitzondering maken voor first party analytische cookies, die worden gebruikt om webverkeer te monitoren.

'Wet schiet doel voorbij'

Adverteerdersorganisatie PAN (Platform Affiliate Netwerken) wil dat deze uitzondering wordt uitgebreid naar affiliate cookies, zo bevestigt voorzitter Thomas Joosten na eerdere berichtgeving van AutomatiseringsGids.

“We moeten kijken naar de essentie van de wetgeving", stelt Joosten. “Mensen moeten weten wat er met informatie gebeurt en de wetgeving is ook een goed idee. Maar de huidige uitvoering maakt gebruikers alleen maar het leven zuur en dan schiet de wet zijn doel voorbij", vertelt hij aan Webwereld.

Joosten beargumenteert dat de affiliate cookies enkel een administratieve functie hebben. “Er worden geen gegevens opgeslagen en er wordt niets hergebruikt. De cookie wordt geplaatst door de adverteerder zodat deze weet welke site hij uit moet betalen voor de doorverwijzing", aldus Joosten.

Dat zorgt er ook voor dat de cookie functioneel is voor websites, vindt hij, omdat hun voortbestaan afhankelijk is van de inkomsten die ze genereren met de doorkliks.

Snel duidelijkheid uitzonderingen

Telcomwaakhond OPTA bekijkt momenteel met het College Bescherming Persoonsgegevens hoe er invulling wordt gegeven aan de wens van minister Kamp om de handhaving te versoepelen. Die gesprekken lopen momenteel en de OPTA wil er daarom nog geen uitspraken over doen.

“Het is wel belangrijk dat er snel duidelijkheid komt over de precieze voorwaarden", vindt ook OPTA-woordvoerder Cynthia Heijne. “Het gaat er met de telecomwet uiteindelijk om de consument te beschermen en niet om het de website-eigenaar zo ideaal mogelijk te maken."