De commotie rond het Processor Serial Number (PSN) van Intel leek te zijn geluwd, maar met de publicatie van een rapport van een EU-adviesgroep is het privacyvraagstuk weer actueel.

Het Science and Technology Options Assesment Panel (STOA) presenteerde onlangs aan het Europees Parlement een rapport over elektronische surveillancetechnieken. Hierin vraagt STOA leden van het europarlement een boycot van de chip te overwegen.

Het Europees Parlement zou legale maatregelen moeten nemen die 'moeten voorkomen dat Pentium III-chips in computers van Europese burgers worden geïnstalleerd', zo schrijf STOA. Het panel maakt zich zorgen over de privacy van de consument.

Hiermee wordt de rel rond het Processor Serial Number van de Pentium III weer opgerakeld. Begin dit jaar vielen diverse privacy-groeperingen over Intel heen vanwege dit identificatienummer (zie nieuws van 2 februari). Volgens Intel kon het PSN worden gebruikt om e-commerce te vergemakkelijken. Privacybeschermers meenden echter dat het nummer misbruikt zou kunnen worden om websurfers te identificeren.

Intel kwam haar critici vervolgens tegemoet door het serienummer standaard op 'uit' te zetten. Dit bood ook geen soelaas daar experts er al snel in slaagden het ID-nummer te kraken (zie nieuws van 11 maart).

In haar rapport – genaamd 'Encryption and Cryptosystems in Electronic Surveillance: A Survey of the Technology Assessment Issues' – noemt STOA ook Amerikaanse overheidsinstellingen als de National Security Agency (NSA) en de FBI. De adviesgroep verlangt van deze instellingen informatie over hun rol in het ontstaan van het Processor Serial Number.

STOA is een groep gespecialiseerd in privacy-vraagstukken en adviseert de Europese Unie hierover. De adviesgroep wijst al tijden op het gevaar van elektronische surveillancetechnieken die door Europese regeringen worden geëntameerd, zoals het aftappen van internetverkeer.

Het Europees Parlement zal pas besluiten over de door STOA geadviseerde maatregelen nadat een groep technische experts de veiligheidsricicos's van de chip heeft onderzocht.