Op 10 juni, zo heeft InfoWorld Nederland achterhaald, hebben de energiebedrijven, waaronder Eneco, Kema Nederland, Remu NV, Nuon NV, Energie Noord West, een 'boze brief' aan Microsoft overhandigd. De energiebedrijven hebben samen een totaal van 27.000 werkstations met daarop software van Microsoft. Naast punten van kritiek hebben ze ook een verlanglijstje ingeleverd. De energiebedrijven willen eenvoudiger producten, meer flexibele licenties en vinden de ondersteuning onder de maat. Ook willen zij een betere integratie met hun legacy-systemen (de verouderde, niet-standaard computersystemen). Dit alles blijkt uit een enquete die de energiebedrijven hebben gehouden, en aan de hand waarvan ze een rapport hebben opgesteld. "Bugs worden opgelost door klanten een nieuwe versie van de software te laten kopen", klaagt één van de andere betrokkenen tegen InfoWorld. De administratieve afhandeling door Microsoft Benelux wordt in het rapport als 'slecht' betiteld. Ook snakken de betrokken energiebedrijven naar 'duidelijke, heldere en constante licentievoorwaarden'. Om 10 juni gingen de partijen om de tafel zitten. Volgens de energie bedrijven zonder al te veel resultaat. Ze zijn met een kluitje in het riet gestuurd. Microsoft beloofde eens in de zoveel tijd gesprekken te voeren, terwijl de energiebedrijven gehoopt hadden op concessies. Volgens Microsoft zijn er wel drie concrete afspraken gemaakt. De mogelijkheden voor een 'site licence' voor de hele energiebranche wordt onderzocht. Microsoft zou bovendien hebben toegezegd te investeren in ondersteuning en opleidingen als de nutsbedrijven een centrale helpdesk opzetten. Ook gaan Microsoft en de energiebranche regulier overleg voeren over de voortgang van deze afspraken.