Op een nieuwjaarsbijeenkomst van investeringsbedrijf Newconomy, maakte CEO Maurice de Hond bekend dat zijn bedrijf zal profiteren van de snelle verspreiding van internet.

Tijdens de bijeenkomst besprak De Hond een van de meest besproken thema's van de tweede helft van vorig jaar: winstgevendheid van internetbedrijven. Met het oog op de huidige ontwikkelingen op de internetmarkt zal het voor de partnerbedrijven van Newconomy dit jaar moeilijker worden om nieuw kapitaal aan te trekken. Een groot deel van de bedrijven heeft op dit moment volgens De Hond genoeg geld in kas om op het ingeslagen pad door te gaan zonder dat op korte termijn aanvullende financiering nodig is.

De afgelopen jaren heeft Newconomy in meer dan 30 bedrijven geld geïnvesteerd. Dit jaar zal volgens De Hond maar mondjesmaat geïnvesteerd worden in nieuwe bedrijven. "De strategie van Newconomy is er op gericht bijdrages te leveren aan het behalen van optimaal resultaat bij bestaande partnerbedrijven", aldus De Hond.

Newconomy kreeg op 20 april 2000 een notering aan de Amsterdamse effectenbeurs. De introductiekoers was toen 10,50 euro. De laatste dagen schommelt de koers rond de 3,50 euro.

Het bedrijf verwacht dit jaar zo'n 10 miljoen euro te verdienen door enkele participaties af te stoten. Eind vorig jaar had Newconomy 6,5 miljoen euro in kas. In dat bedrag is al wel de 12 miljoen euro kredietfaciliteit verrekend die Newconomy kreeg op basis van de toekomstige afstoting van de Ilse Media Groep.