Afterthehype bracht nieuws, columns en achtergronden over ontwikkelingen in de internetbranche met als doelstelling 'de internethype te ontkrachten'. De dit voorjaar begonnen site was een project van de journalisten Mark Koster (Het Financieele Dagblad), Paul van der Kwast en Tom Sanders (beiden Intermediair). Financiële problemen zijn niet de oorzaak voor het einde van de site, als men althans afgaat op de verklaring die de oprichters hebben uitgegeven. "We stoppen omdat het werk voor de medewerkers teveel tijd ging eisen. De kritische toon van de site bleek niet goed te combineren met de werkzaamheden voor deze serieuze media", zo valt daar te lezen. "Wij merkten steeds vaker dat wij bij de uitoefening van ons reguliere werk problemen gingen ondervinden van Afterthehype. Sommige bedrijven weigerden ons te woord te staan vanwege kritische stukjes op de site", zo licht Tom Sanders toe, die bij de site de rol van CEO vervulde. "Om die reden waren onze werkgevers ook niet erg gecharmeerd van onze nevenactiviteiten. Dan kom je voor een keuze te staan. En die is niet zo moeilijk als je weet dat Afterthehype commercieel nou niet echt enorm succesvol was", aldus Sanders. Naast bijdragen van de oprichters, bevatte de site ook artikelen van freelancers. Hun betaling was afhankelijk van de advertentie-inkomsten uit de pagina's waarop hun artikelen werden geplaatst. Echt veel zullen ze niet verdiend hebben. Het proefproject met advertentiebureau 24/7 werd in september niet verlengd omdat de site niet aan de minimumeis van 50.000 pageviews per maand voldeed. Een maand geleden gaf Sanders tegen WebWereld nog aan in gesprek te zijn met een 'grote internetpartij', die de verkoop van advertenties voor rekening zou nemen en de headlines van Afterthehype op haar eigen site zou plaatsen. "Dat contract hoefde alleen nog getekend worden. Maar na plaatsing van dat bericht ben ik op vakantie gegaan en bij terugkomst lagen de zaken er even iets anders voor", zo zegt Sanders nu. Hij wil de naam van de partij waarmee hij in gesprek was ook nu nog niet prijsgeven. Medio september legden de Amerikaanse voorbeelden Fuckedcompany en Dotcomfailures al het loodje. Ook Fuckedcompany stond enige dagen te koop op eBay. Net als bij Afterthehype was geldgebrek niet de reden om ermee op te houden. De makers verklaarden simpelweg er geen zin meer in te hebben.