Gistermiddag is een samenwerkingsovereenkomst getekend door beide organisaties. Zij willen met de afspraken onnodig dubbel toezicht voorkomen.

Inspecties

Het Agentschap Telecom zal controleren of de gegevens na het verstrijken van de bewaartermijn wel goed vernietigd worden. Het agentschap zal inspecties houden bij providers om naleving van de wet te garanderen.

Het CBP ziet juist toe op naleving van de Wet bescherming persoonsgegevens en op andere wetgeving op grond waarvan persoonsgegevens worden verwerkt. De privacywaakhond vervult zijn taak dus ook voor de omstreden bewaarplicht.

De Wet Bewaarplicht Telecommunicatiegegevens verplicht providers internetverkeer zes maanden te bewaren. Telefoniegegevens moeten een jaar worden opgeslagen. Bij de bewaarplicht gaat het niet om de inhoud van de communicatie, maar om gegevens over de contacten en het belgedrag, zoals tijdstip en locatie.

Raad van State

Deze zomer is, onder druk van de Eerste Kamer, de bewaartermijn voor internetgegevens teruggebracht naar zes maanden. Daartoe heeft het Kabinet een reparatiewetsvoorstel gemaakt dat voor advies naar de Raad van State gezonden. Later zal het opnieuw worden ingediend bij de Tweede Kamer, die de verkorte termijn dan moet goedkeuren. Tot die tijd blijft de oorspronkelijke wet van kracht, met een bewaartermijn van 12 maanden.