Het personeel van de Belgische tak van World Online ging vorige week in staking omdat de werknemers het niet eens waren met de besluitvorming rond de gedwongen ontslagen. De nieuwe eigenaar van World Online, het Italiaanse Tiscali, besloot 45 van de 85 werknemers te ontslaan. De vakbonden en de directie van Tiscali hebben nu overeenstemming bereikt over een afvloeiingsregeling. Het collectief ontslag wordt toch doorgezet, maar de directie is de werknemers toch een eind tegemoet gekomen in hun eisen over het ontslag. De precieze details over het akkoord zijn nog niet bekend. De Standaard meldt dat Frank Poosen, hoofdredacteur van de World Online-site en stakingsleider, daarover nog niets kwijt wil. In de loop van maandag worden meer gegevens bekend over het akkoord. Tiscali nam in september 2000 World Online over en wil in Europa een leidinggevende rol gaan vervullen op internetgebied. De Italiaanse provider boekte in 2000 een verlies van 452 miljoen euro op een omzet van 407 miljoen euro. Volgens Tiscali is World Online voor een bedrag van 400 miljoen euro verantwoordelijk voor een groot deel van het verliescijfer. De stakingsactie van de werknemers van World Online was opmerkelijk te noemen. Zo liet men actieberichten op de website achter en vroeg men de bezoekers hun voorkeur uit te spreken voor World Online of Tiscali. De werknemers die ontslagen dreigen te worden, plaatsten hun cv's op de website in de hoop op deze manier een nieuwe werkgever te vinden. Volgens De Standaard hebben enkele werknemers al aanbiedingen gehad.

Eerdere relevante berichten:
Grote onrust bij meerdere World Online-vestigingen (22 februari 2001)
Voltallig personeel World Online België in staking (21 februari 2001)