Dat heeft Webwereld van een bron wiens naam bekend is bij de redactie, vernomen. De online grootgrutter erkent dit, maar ontkent dat dit iets te doen heeft met de gebeurtenissen van de afgelopen weken. Volgens Els van Dijk van Albert Heijn heeft dit vooral te maken verbeteringen die continu plaatsvinden.

Eerder deze week analyseerde de blinde computerexpert Peter op 't Hof in de podcast ICT Roddels de website van de online supermarkt. Hij kon wel werken met de site, maar uitte kritiek op de gebruiksvriendelijkheid. Albert.nl reageerde door erop te wijzen dat ze voor iedere verandering op de site contact hebben met de Federatie voor Slechtzienden en Blinden.

Niet juist

Inmiddels is gebleken dat dit niet juist was. Het laatste contact tussen Albert.nl en de federatie was in 2005. De organisatie blijkt wel contact te onderhouden met Accessibility, een stichting die volgens van Dijk helpt bij het blindvriendelijk houden van de site.

Of het bedrijf ook daadwerkelijk advies verwerkt in de site wil de zegsvrouw niet zeggen. "Je moet als bedrijf nu eenmaal keuzes maken", weet van Dijk. Ze erkent wel dat er wordt gewerkt aan een nieuwe versie van de website, maar benadrukt dat dit gebruikelijk is. "Dat is een continu proces, dus daar zijn we mee bezig."

Eenvoudiger

Albert.nl zal vooral kortere menu's krijgen, waardoor de pagina's overzichtelijker worden. "Dat is een nuttige verbetering", denkt Op 't Hof. "Kijk: jullie zien het hele scherm voor de ogen, maar wij moeten alles lezen en onthouden. Dat is gewoon een stuk lastiger. Een kortere pagina is dan ook wel prettig."