Het doel is om uiteindelijk op jaarbasis 1 miljard euro te besparen. Ook gaat het Amerikaans-Franse bedrijf het aantal uitbestedingen terugbrengen met 5000. Door de bezuinigingen hoopt het bedrijf in het vierde kwartaal van volgend jaar 750 miljoen te hebben bespaard. De grootgrutter van telecomapparatuur ter wereld hoopt op deze manier het break-even niveau te verlagen naar het uitgangspunt van 1 miljard.

Een andere ontslagronde helemaal bovenaan de top van het bedrijf vond deze zomer plaats. Toen besloten de twee topmensen van zowel Alcatel en Lucent, Russo en Tchuruk, op te stappen vanwege mindere resultaten.

Gestroomlijnd

Ben Verwaayen, sinds september CEO van het bedrijf, denkt dat de transformatie snel achter de rug zal zijn. "Het nieuwe management team is erop gebrand op snel de nieuwe strategie uit te werken en de nieuwe organisatie gestroomlijnd te krijgen. We zijn gefocust op het leveren van goede resultaten en het herstelen van de winst. Ik ben ervan overtuigd dat de nieuwe ingezette weg ons de kracht brengt om te slagen," aldus Verwaayen.

De maatregelen volgen ook op de verminderde verwachtingen van het concern. Het bedrijf verwacht dat over het gehele volgende jaar de markt voor telecomapparatuur negen tot twaalf procent afneemt in vergelijking met dit jaar. Actatel-Lucent verwacht wel een stabiel marktaandeel te houden in 2009.