Uit artikelen 6:233 en 6:234, lid 1, sub c, van het Burgerlijk Wetboek blijkt dat de algemene voorwaarden van Otto niet van toepassing zijn. Hierin wordt gesteld dat de algemene voorwaarden, indien er sprake is van een overeenkomst via de elektronische weg, moeten kunnen worden opgeslagen.

Otto heeft de algemene voorwaarden onderaan zijn site staan, en klanten kunnen de algemene voorwaarden na bestelling inzien in een popup-venster. Deze zijn echter nergens downloadbaar op de website te vinden. Eerder stelde Otto dat het op grond van de algemene voorwaarden niet verplicht is de lcd-tv's te leveren.

Expert op het gebied van internetrecht, Steven Ras van Ictrecht zegt hierover het volgende: "Het feit dat de algemene voorwaarden op de site staan is niet voldoende. Het moet voor de klant mogelijk zijn om deze op een 'nette' manier te kunnen downloaden.

Door de voorwaarden te downloaden, kunnen klanten deze later nog een keer bekijken. Algemene voorwaarden veranderen met enige regelmaat en dan wil je als klant nog wel de voorwaarden kunnen inzien die van toepassing waren op het moment dat de overeenkomst werd gesloten." Otto had hierop geen commentaar.

Tevens blijkt dat Otto twee verschillende versies van zijn algemene voorwaarden hanteert. De algemene voorwaarden die onderaan de webpagina van Otto staan, dateren van juni 2006. De algemene voorwaarden die de klant te zien krijgt bij de bestelling in de pop-up dateren echter van april 2005.

Volgens de wet ligt er ook een verantwoordelijkheid bij de klant. Zo heeft deze een onderzoeksplicht naar product en prijs. "In het geval van de lcd-tv van Otto echter heeft de advertentie ruim een week op de website gestaan, waardoor het voor klanten aannemelijk kan worden dat het om een geldig aanbod ging. Voor mensen die later een bestelling hebben geplaatst is dit een minder valide argument", aldus Ras.

Otto bood vorige week per ongeluk drie verschillende lcd-tv's aan voor 99 euro per stuk. Het bleek hier om een conversiefout te gaan. Toen de fout bekend werd heeft Otto de gedupeerden een presentje beloofd als pleister op de wonde, maar zag hier later weer van af. Het duurde echter nog geruime tijd eer Otto de fout had hersteld. In deze periode hebben nog verschillende mensen een lcd-tv besteld.