De computer die in Japan vluchtgegevens doorgeeft aan de verschillende vliegvelden lag stipt om zeven uur 's morgens plat. De vliegtuigen die nog in de lucht waren konden nog wel veilig naar de grond worden geleid. Waarschijnlijk ligt de fout bij nieuwe software van het ministerie van Defensie die dezelfde morgen werd geïnstalleerd, zo meldt de Japanse overheid. Het probleem kan eventueel ook liggen bij een programma dat om zeven uur informatie vergaart over de vluchtgegevens van de vorige dag. Volgens het Japanse ministerie van Defensie was het bewuste programma twee weken lang doorgelicht op een testcomputer. In die tijd kwamen er geen problemen aan het licht. Toen de nieuwe software om één uur was geïnstalleerd, deed de computer zes uur lang naar behoren zijn werk, waarna het de geest gaf. In totaal werden er 192 vluchten geschrapt en liepen 1.342 vluchten dertig of meer minuten vertraging op. Zo'n 270.000 mensen zouden last hebben gehad van de computerfout. De vluchten kwamen weer mondjesmaat op gang toen de vliegvelden om half acht handmatig de gegevens gingen invoeren en doorbellen.