CIO voor het Rijk wordt de directeur Informatiseringsbeleid van het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK). Dat maakte het ministerie maandagochtend bekend. De CIO's worden 'op strategisch niveau aangesteld', besloot de ministerraad.

De CIO's worden onder meer verantwoordelijk voor de strategie voor 'informatievoorziening en ICT'. Volgens het ministerie is het aanstellen van de CIO's een 'aanvullende maatregel' om grote ict-projecten beter te kunnen sturen. Die grote projecten hebben een budget van meer dan 20 miljoen euro.

Kosten

De kosten van grote it-projecten moeten beter te volgen zijn, stelt het kabinet. Daarvoor wordt de administratie verbeterd, met onder meer onderscheid naar kostensoorten. Hierover bracht de Algemene Rekenkamer eerder een advies uit.

Eerder dit jaar kreeg de Belastingdienst als eerste grote overheidsinstantie een eigen CIO. De maatregel was een reactie op een rapport van de Rekenkamer naar aanleiding van het grote aantal problematische it-projecten bij de overheid. Vooral de Belastingdienst is de afgelopen maanden herhaaldelijk in opspraak gekomen.

Het kabinet wil ook dat het Rijk zich professioneler opstelt als opdrachtgever bij automatiseringsklussen. Er wordt een lijst van voorwaarden opgesteld.