"Onze dienst is altijd legaal geweest en opereert keurig volgens de Russische wetten", stellen de mensen achter de site. "Op 1 september 2006 wordt de Russische auteurswetgeving veranderd. Vandaar dat wij al sinds 1 januari 2006 bezig zijn om overeenkomsten af te sluiten met de rechthebbenden. Dit heeft in sommige gevallen prijsstijgingen van albums tot gevolg."

De legaliteit van Allofmp3 wordt door entertainmentorganisatie IFPI betwist in het persbericht Setting the record straight. "Het beleid was niet te reageren op persvragen", stellen de beheerders in een verklaring. "Dat beleid is gewijzigd to set the record straight."

"Allofmp3.com is niet legaal. Niet in Rusland en ook niet daarbuiten", stelde IFPI-topman Lauri Rechardt. "In tegenstelling tot legale sites draagt Mediaservices niets af aan de artiesten en steelt het bedrijf dus feitelijk muziek."

"De site is van een Russisch bedrijf dat al zes jaar volgens de wet opereert. Er is geen enkele rechter die de site als illegaal heeft bestempeld. Tevens promoten wij de site niet buiten Rusland. Verder dragen wij rechten af aan organisaties als ROMS en FAIR die op hun beurt Allofmp3 licenseren om online muziek te verkopen", verweren de beheerders zich.