Amazon.com is de grootste, bekendste en meest succesvolle verkoper van boeken en andere artikelen op internet. Het succes wordt door vele andere bedrijven gekopieerd en een ieder kijkt met jaloerse blikken naar de amazones. Toch heeft de online-boekwinkel in haar vijfjarig bestaan nog geen cent winst gemaakt. Een verlies van 36,4 miljoen dollar over het eerste kwartaal van dit jaar, vergeleken bij 10,4 miljoen over dezelfde periode vorig jaar. En toch tevreden gezichten bij Amazon en analisten. Hoe kan dat? Allereerst was een groter verlies voorspeld. De overnames van Pets.com en Drugstore.com hebben een flinke aanslag betekend op de (toch al lege) spaarpot van Amazon. Verder hebben internetbedrijven als Amazon grote en langdurige aanloopverliezen ingecalculeerd en preluderen ze op toekomstige gouden bergen. Het trekken van zoveel mogelijk klanten is vooralsnog van levensbelang en om dit te bereiken moeten zeer lage prijzen gehanteerd worden. Amazon legt per verkocht boek nog steeds geld toe. Een uitgebreid bestand van klanten, inclusief een nauwkeurig profiel, is in eerste instantie veel belangrijker, zo redeneren de winkels. En de consument weet Amazon te vinden. Het aantal geregistreerde klanten nam in een jaar toe van 2,3 tot 8,4 miljoen. De omzet was het eerste kwartaal van 1998 nog 87 miljoen dollar, het eerste kwartaal van dit jaar groeide deze tot 294 miljoen dollar. Een groei van 236 procent. Dit is veel meer dan de grootste optimist had voorspeld. Financieel analisten spreken dan ook hun goedkeuring uit over het afgesloten kwartaal. Amazon benadrukt dat ook de komende tijd geen winst moet worden verwacht. Integendeel: de verliezen zullen de volgende kwartalen alleen maar toenemen door grote investeringen. Tegelijk zal ook de omzet flink blijven stijgen. De plannen zijn duidelijk: Amazon wil zich agressief blijven opstellen en nog meer overnames doen. In de nabije toekomst moet de consument bij de winkel terecht kunnen voor elk denkbaar artikel.